RINKI

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen RINKI-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Kun yritys tekee sopimuksen RINGin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille.

RINKIin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvistä pakkauksista. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä.

AJANKOHTAISTA

26.8.2015

TARJOUKSET: KULUTTAJAPAKKAUSJÄTTEIDEN KULJETUSURAKAT

Tarjouspyynnöt erilliskerätyn kotitalouksien pakkausjätteiden kuljettamisesta on lähetetty toimijoille.

Tarjoukset tulee toimittaa Rinkiin 15.9.2015 mennessä.

Lisätietoja:
jari.koivunen@rinkiin.fi, puh 050 441 7285 tai
juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, puh 0400 814 243

-----

11.8.2015

TARJOUKSET: KERÄYSSÄILIÖT KUITU-, LASI-, METALLI- JA MUOVIPAKKAUSJÄTTEEN KERÄYKSEEN

Tarjouspyynnöt keräyssäiliöistä kotitalouksissa syntyneen, lajitellun pakkausjätteen keräämiseen on lähetetty toimijoille.

Tarjoukset tulee toimittaa RINKIin 31.8.2015 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja:
jari.koivunen@rinkiin.fi, puh 050 441 7285 tai
juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, puh 0400 814 243

-----

3.7.2015 HSY:n kierrätyspisteet osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa

1.7.2015 Pakkaustilastot 2013

23.6.2015 Tiedote: PYR on nyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

2.6.2015 PYR Info -tiedotuslehti
Öppnas snart
Opening soon