PYR

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen kuluttajapakkausjätteen keräysverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa.

Kun yritys tekee sopimuksen PYRin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille. PYRiin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä.

AJANKOHTAISTA

12.5.2015 PYR Oy:n toimintakertomus 2014

24.4.2015 PYR tiedottaa: Lasipakkausten kierrätys lisääntyy

21.4.2015 PYR tiedottaa: Pakkausten tuottajavastuun ensimmäinen vaihe alkaa 1.5.2015

3.3.2015 PYR Info -tiedotuslehti
Öppnas snart
Opening soon