RINKI

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen kuluttajapakkausjätteen keräysverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa.

Kun yritys tekee sopimuksen RINGin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille. RINKIin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä.

AJANKOHTAISTA

3.7.2015 HSY:n kierrätyspisteet osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa

1.7.2015 Pakkaustilastot 2013

23.6.2015 Tiedote: PYR on nyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

2.6.2015 PYR Info -tiedotuslehti
Öppnas snart
Opening soon